Boeking

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Het kampeerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Verdere opening buiten het kampeerseizoen is aan de camping te beslissen.
 • Bij aankomst is iedereen verplicht zich te melden en zich in te laten schrijven.
 • In overleg wordt een standplaats bepaald, de receptie geeft instructies over de plaatsing en/of indeling.
 • Bezoekers van een recreant zijn bezoekersgeld of logeergeld schuldig en dienen aan te geven naar wie zij gaan en bezoekers dienen uiterlijk 22.00 uur te vertrekken.
 • De recreant is verantwoordelijk voor zijn of haar gasten en de betaling van het bezoekersgeld of logeergeld.
 • De recreant is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn of haar medekampeerders, dus dat diegenen zich houden aan de gedragsregels van de camping en zo geen enkele overlast veroorzaakt aan ieder ander.
 • De openingstijden van de receptie zijn bij de ingang van de receptie aangegeven, voor noodgevallen is het noodnummer altijd in gebruik ( 06- 25385809).

Kampeerplaats

 • De plaats en het geplaatste kampeermiddel mogen alleen voor recreatieve doeleinden gebruikt worden van 1 april tot en met 30 september door de ingeschreven recreant, verhuur, uitlenen of sharing is niet toegestaan. Permanente bewoning is niet toegestaan, de recreant dient een geldig woonadres door te geven en geen postbusadres. Het adres van de camping mag niet als woonadres worden gebruikt.
 • Het is ten strengste verboden om houtkachels te stoken tussen 1 oktober en 31 maart. Open vuur in welke vorm dan ook is geheel niet toegestaan.
 • Per kampeerplaats mogen maximaal vijf ( ingeschreven ) personen overnachten, zelfstandig verblijven onder de 21 jaar is zonder de hoofdhuurder niet toegestaan.
 • Het is ten strengste verboden om veranderingen aan te brengen in, aan of op het terrein en/of de beplantingen van de camping. Bij overtredingen van dit verbod zijn de recreanten verplicht deze ongedaan te maken of op hun kosten te laten herstellen. De groenwallen behoren niet tot de kampeerplaatsen.
 • Verkoop van stacaravans en chalets zijn alleen toegestaan ( na overleg), wanneer het kampeermiddel een bouwjaar kent van 1999 of jonger, dit jaarlijks oplopend. Uiteraard is verkoop altijd toegestaan zonder de te huren kampeerplaats, afvoer is dan verplicht.
 • Het is de recreant niet toegestaan om indelingen of groottes te wijzigen, plaatsen van zwembaden, speeltoestellen, (boom)hutten zijn geheel niet toegestaan.
 • De bedrijfsleiding kan iedere vorm van vuur verbieden als de situatie dit vereist, dit wordt aangegeven op de informatieborden.
 • Het is niet toegestaan om te bouwen, verbouwen, etc. zonder dat er een schriftelijke aanvraag is ingediend en u een schriftelijke bevestiging heeft gekregen van de bedrijfsleiding. Mocht dit worden toegestaan, dan kan dit tussen 09.00 uur en 17.00 uur van maandag tot en met zaterdag.

Voorwaarden seizoensplaatsen en comfort seizoensplaatsen

 • Maximale afmeting kampeermiddel seizoensplaatsen 8.65 meter incl. dissel.
 • Auto moet op de kampeerplaats worden gezet, niet er buiten of voor de watertappunten.
 • Eventuele extra tent vooraf opgeven, ook fietstenten en wc tenten.
 • Alleen plaatsing van een voortent of luifel , niet beiden. Vlonders of kunstgras buiten de voortent zijn niet toegestaan.
 • Geen plaatsing in de groenwallen.
 • Bij plaatsing extra tent dient de auto op de parkeerplaats te worden gezet.
 • Bijhouden of maaien van het gras op de “ eigen “ kampeerplaats.
 • Geen aanhangers en/of bussen groter dan 6 m3 op de kampeerplaats.
 • Geen afbakening van de plaats d.m.v. windschermen, e.d.
 • Visite dient, indien toegestaan, vooraf te worden aangemeld en dient zich bij de receptie te melden en ter plekke te betalen voor het dagbezoek of logeren.
 • Keuringsbewijs gas en elektra van de tourcaravan.
 • Verhuur of sharing van de seizoensplaats is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn geheel niet toegestaan.

Elektra

 • Vooraf dient u te tekenen voor de beginstanden van de elektra.

Verkeer

 • Al het gemotoriseerde verkeer en elektrische fietsen en elektrische steppen dienen zich aan de maximale snelheid te houden van 5 KM, voetgangers hebben ten alle tijden voorrang. Bij overtredingen wordt u de toegang van uw vervoersmiddel direct geweigerd. Uw vervoermiddel is voor ingaand en uitgaand gebruik. Visite dient gemotoriseerd vervoer op de parkeerplaats te parkeren, dit geldt ook voor scooters e.d.
 • Recreanten mogen hun auto of busje ( max. 6 m3 ) op de eigen kampeerplaats parkeren, niet op de lege kampeerplaatsen. Er worden maximaal twee kentekens ingevoerd in het systeem, mits dit uw eigen auto`s zijn. Voor een tweede kenteken dient u te betalen. Aanhangers dienen op de parkeerplaats te worden geparkeerd, niet op de kampeerplaats.
 • Er mogen geen auto`s e.d. worden gewassen op de camping, dit dient u buiten de camping te doen.
 • Het slagboomsysteem wordt ingesteld op de volgende tijden; 08.00 uur `s ochtends tot 22.00 uur `s avonds. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur is er geen gemotoriseerd verkeer toegestaan.

Afval en milieu, hygiene en sanitair

 • Het is verboden om afvalwater te lozen buiten de hiervoor bestemde punten.
 • Groenafval kan aangeboden worden op de hiervoor bestemde plaatsen. Normaal huisafval dient in zakken te worden gestort in de juiste containers. Glas, papier en plastic dienen te worden gestort in de aangegeven containers. Grof vuil, hout, stenen, etc. dient u zelf af te voeren, dus niet naast of in de containers neergooien!
 • Om de hygiene in de sanitairgebouwen te handhaven, dient u na gebruik het gebouw netjes achter te laten.
 • Kinderen tot en met 5 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene gebruik te maken van het sanitair.
 • Indien uw kampeermiddel niet is aangesloten op het riool, is het ten strengste verboden een spoeltoilet in het kampeermiddel te gebruiken.
 • Roken en samenscholing zijn verboden in de sanitairgebouwen, evenals wateractiviteiten.
 • Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te geschieden in de chemische toiletruimten van de sanitairgebouwen.

Zwembad

 • Het zwembad is OP EIGEN VERANTWOORDING en met inachtneming van de gestelde openingstijden gratis toegankelijk voor alle campinggasten. Het zwembad is normaliter geopend van de meivakantie tot eind eerste week september.
 • Er is geen permanent toezicht aanwezig, kinderen die niet kunnen zwemmen moeten zwembandjes e.d. dragen en mogen alleen zwemmen onder toezicht van ouders en/of voogd ( niet onder leiding van andere kinderen ).Hardlopen en voetballen binnen de hekken van het zwembad is i.v.m. de veiligheid niet toegestaan. Het dragen van badkleding is verplicht, evenals het dragen van zwemluiers voor kinderen tot en met drie jaar.
 • Binnen de zwembadhekken zijn glaswerk, fietsen, rubberen boten, stoelen , schoenen, koelboxen en blikjes e.d. niet toegestaan.

Overige kampeerregels, bepalingen en veiligheid

 • Huisdieren zijn niet toegestaan op de camping, dus ook geen katten!
 • De nachtrust dient te worden gerespecteerd, tussen 22.00 uur en 08.00 uur mag het geluid van tv, radio, muziek, etc. niet buiten het kampeermiddel te horen zijn. Het gebruik van aggregaten is geheel niet toegestaan.
 • Het gebruik van tuinslangen voor het aftappen van water is niet toegestaan, evenals het gebruik van drones e.d.
 • De stacaravans en kampeerplaatsen dienen deugdelijk te worden onderhouden en schoongehouden.
 • Het is zonder toestemming van de bedrijfsleiding verboden enige koopwaar aan te bieden op de camping.
 • Het is verboden om enige vorm van drugs of lachgas in het bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken. Alcohol gebruik bij minderjarigen is niet toegestaan. Bij overtreding volgt onmiddelijke verwijdering van de camping van de overtreder(s).Iedere kampeerder of gast dient zich te kunnen identificeren. Ook bij overlast buiten de camping kan de kampeerder/recreant van de camping worden verwijderd.
 • Op alle overeenkomsten van camping Vogelenzang BV zijn de algemene voorwaarden van de Hiswa – Recron van toepassing.
 • Op het terrein gelden alle regels van de Algemene Plaatselijke verordening van de Gemeente Bloemendaal.
 • De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor brand, vermissing, diefstal of schade door derden veroorzaakt.
 • In gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien, beslist de bedrijfsleider.